نتایج دوره

در این صفحه تجربیات و نظرات افراد مختلف که در دوره های گروه آموزشی دکتر سمیزه شرکت کرده اند را مشاهده خواهید کرد.

جناب دکتر فرامرزی(دوره آیلتس)
جناب دکتر فرامرزی فارغ التحصیل دکترا در رشته مدیریت آموزشی با شرکت در دوره آیلتس دکتر سمیزه، نظریات و تجربیات خود را در قالب یک ویدئو با سایرین به اشتراک گذاشته است.
جناب دکتر خانی(دوره مکالمه)
ایشان جابر خانی دانشجوی دکترا دانشگاه بولونیا ایتالیا تجربیات و نظرات خود را در قالب این ویدئو برای سایرین به اشتراک گذاشته است.